Науково-педагогічне стажування (м. Рига, Латвійська Республіка)

image 28Пропонуємо Вам розглянути можливість участі в науково-педагогічному стажуванні «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління», яке відбудеться з 20 травня по 30 червня 2024 року в місті Рига, Латвійська Республіка.


Стажування в ЄС (м. Рига, Латвійська Республіка)

Науково-педагогічне стажування на тему
"Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління"
Початок науково-педагогічного стажування:
з 20 травня по 30 червня 2024 року.

Лист МОН про забезпечення функціонування системи атестації наукових і науково-педагогічних кадрів

 

Організатори: Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації економічного простору (Латвійська Республіка) за підтримки Причорноморського науково-дослідного інституту економіки і інновацій (Україна).

Організаційний комітет стажування:
Anita Jankovska, PhD, Internship Program Manager Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems (Latvia).
Oleh Holovko, 
PhD, Head of the Black Sea Scientific Research Institute of Economics and Innovation (Ukraine).

Форма участі: дистанційна. Стажування проводиться без відриву від виробництва згідно Статуту інституту та договору про співпрацю в сфері науково-технічної та освітньої діяльності в рамках створення наукового кластеру «Інтермаріум» (Литва, Латвія, Польща, Молдова, Україна).

Мова стажування: латиська, англійська, українська.

Програма стажування включає в себе: ознайомлення з історією розвитку освітньої системи Латвії через офіційний інформаційний портал Міністерства освіти Латвії; ознайомлення зі спектром профільних спеціальностей в галузі економіки та управління, системою роботи Латвійської національної бібліотеки; вивчення нормативної бази, що регулює підготовку кадрів в системі вищої освіти Латвії; підготовка тез науково-методичної доповіді за обраною проблематикою (профілем роботи здобувача); отримання збірника доповідей та міжнародного сертифікату про проходження стажування за підписом керівника програми стажування.

Перелік спеціальностей, для яких можливе проходження стажування:
051. Економіка.
071. Облік та оподаткування.
072. Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок.
073. Менеджмент.
075. Маркетинг.
076. Підприємництво та торгівля.
241. Готельно-ресторанна справа.
242. Туризм.
292. Міжнародні економічні відносини.

У науково-педагогічному стажуванні можуть брати участь науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі.


Учасникам необхідно до 14 червня (включно):
1) заповнити заявку;
на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  надіслати:
2) тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача;
3) скановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.
Тема листа: участь у стажуванні.

Зверніть увагу! Проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.

 

Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів (180 годин) і розподіляється наступним чином: 

Назва модуля Кількість годин
Віртуальна екскурсія через офіційний інформаційний портал Міністерства  20
Ознайомлення зі спектром профільних спеціальностей в галузі економіки та управління, системою роботи Латвійської національної бібліотеки 60
Вивчення нормативної бази, що регулює підготовку кадрів в системі вищої освіти Латвії 20
Підготовка тез науково-методичної доповіді за обраною проблематикою (профілем роботи здобувача). Збірник тез після присвоєння ISBN буде розміщений в репозитарії Національної бібліотеки Латвії 40
Індивідуальна робота 40
Загальна кількість годин 180


1 2 3 4

 

 

Кожен учасник стажування отримує сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами із зазначенням погодинної програми) та друкований збірник тез науково-методичних доповідей.

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (з урахуванням останніх змін згідно з Наказом МОН України № 322 від 17 березня 2021 р.), а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Організаційний внесок: 

1. Організаційний внесок учасника науково-педагогічного стажування становить 2300 гривень і використовується на покриття проведення, транспортних та адміністративних витрат, пов’язаних із виготовленням міжнародних сертифікатів, використанням офіційного інформаційного порталу та опублікуванням збірника тез доповідей.
Довідка-підтвердження про відповідність тематики стажування профілю роботи здобувача (для учасників стажування з непрофільною освітою) оплачується окремо, вартість становить 100 гривень.
2. Зверніть увагу на те, що стажування одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником стажування, незважаючи на співавторство.
3. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез доповіді та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді. 
4. Електронний збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікат будуть надіслані кожному учаснику на контакти, вказані в заявці, після 19 липня 2024 року.
 

Вимоги до оформлення тез доповіді: 

- обсяг тез – від 3 до 5-ти сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова; поля: верхнє, нижнє і праве – 15 мм, ліве – 20 мм; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5;
- прізвище та ініціали автора, вчене звання, науковий ступінь, посада, навчальний заклад або місце роботи; назва тез (українською та англійською мовами);
- текст тез;
- література оформлюється в кінці тексту під назвою «Література», в тексті посилання позначаються квадратними дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком та через кому – номер сторінки, наприклад: [7, c. 21-25].


Приклад оформлення

Програма стажування

Детальна інформація щодо стажування міститься у інформаційному буклеті.

Для проходження науково-педагогічного стажування бажаючі подають on-line заявку

 

Представництво в Україні:
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
Телефон: +380 (93) 546 57 20
Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.