Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій має активну позицію серед наукової спільноти і не тільки власноруч організовує численні наукові заходи, але й висвітлює актуальні для галузі новини та заходи наших партнерів.

Пропонуємо вам також ознайомитися із науково-практичними та науковими конференціями, котрі проводяться нашими іноземними партнерами. Також передбачається організація стажування науково-педагогічних та наукових працівників з видачею відповідних сертифікатів згідно з вимогами МОН України щодо атестації на присвоєння вчених звань, організацію та проведення спільних наукових заходів (конференцій, симпозіумів, круглих столів).