Multi-authored monograph (Kaunas, Lithuania)

Dear colleagues, dear friends! We invite you to participate in the work of a group of authors with the purpose of writing a multi-authored monograph on a topic: Innovative Development of the Economy: Global Trends and National Features. Receipt of applications and articles for the publication: to 01 December 2018 (inclusive).

 

Монографія буде складатися з трьох розділів:
Розділ 1. Інноваційний розвиток національної економіки.
Розділ 2. Розвиток територій: інноваційний контекст.
Розділ 3. Інноваційне управління бізнесом.


Автори колективної монографії обов’язково отримують 3 примірника видання, а також кожен автор разом з співавтором отримають сертифікат про участь.

До участі у написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти. Наукові роботи аспірантів необхідно направляти виключно у співавторстві з науковим керівником.

Матеріали приймаються: українською, російською, польською, англійською, литовською та латиською мовами.

Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об'єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень. Координацію роботи над колективною монографією буде здійснювати Ян Жуковскіс доктор економічних наук, професор, директор Інституту бізнесу та розвитку управління сільськими регіонами Університету імені Олександраса Стульгінскіса (м. Каунас, Литва).

Монографія буде видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) з присвоєнням їй UDC та номера ISBN, що дасть можливість авторам взяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

 

Матеріали необхідно надіслати на електронну адресу:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Прийом заявок та статей для публікації: до 01 грудня 2018 року (включно).

Поштова розсилка монографії: до 25 лютого 2019 року.


Додатково повідомляємо вам, що участь у підготовці монографії, підготовленої до друку у країнах Європейського Союзу, є підтвердженням міжнародного наукового співробітництва при атестації щодо присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015 року. Крім того, відповідно до оновлених вимог МОН України щодо порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам відсутність достатньої кількості наукових праць у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science може бути замінена публікацією монографії англійською мовою (Розділ ІІ, пункт 2.4 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року №13).


Редакційна колегія колективної монографії:

Jan Žukovskis – Associate Professor, Dr. of Economics, Head of Business and Rural Development Management Institute, Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, Lithuania.
Andrzej Pawlik – Dr. hab., Professor Head of the Institute for Entrepreneurship and Innovation, State University of Jan Kochanowski, Poland.
Olga Chwiej – Associate Professor, Dr. of Economics, freelancer scientist, Poland.
Kostyantyn Shaposhnykov – Professor, Dr. of Economics, Head of Black Sea Research Institute of Economy and Innovation, Ukraine.
Vilma Atkociuniene – Professor, Dr. of Economics, Business and Rural Development Management Institute, Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, Lithuania.
Martina Diesener – Professor, Dr. of Economics, Faculty of Economics and Management Science, Leipzig University, Germany.
Hélder Ferreira Vasconcelos – Professor, Dr. of Economics, NOVA School of Business and Economics, Lisbon, Portugal.
Xavier Martinez-Giralt – Professor, Ph.D, Dr of Economy, Dean at Departament d'Economia i d'Història Econòmica at the Universitat Autònoma de Barcelona, Spaine.
Yuri Safonov – Doctor of Economics, Professor, Professor of Macroeconomics and Governance Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine.


Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно:

1. Заповнити он-лайн заявку або надіслати разом зі статтею окремим файлом.

2. Надіслати на електронну адресу наукову статтю для публікації.

3. Надіслати копію квитанції про оплату. Реквізити на оплату направляються після отримання статті.


Відшкодування витрат за друк, коректування, редагування, верстку і поштову відправку колективної монографії складає 90 Євро за 20 сторінок. Якщо стаття більше зазначеного обсягу, вартість кожної додаткової сторінки – 2 Євро. Вартість додаткового екземпляру монографії – 20 Євро. Оплачується в гривнях за курсом НБУ на час здійснення платежу.


Вимоги до оформлення статей:

• стаття повинна представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора;

• обсяг статті не менше 20 сторінок; формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм.


Загальна структура статті:

• прізвище та ініціали автора статті; науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи (кожен співавтор з нового рядка, не більше 3-х авторів); місто автора(-ів); назва статті; анотація 7-10 речень мовою статті (зазначити проблематику та результати дослідження);

• матеріал повинен мати наступну структуру: короткий вступ (1-2 сторінки), 2-3 рівнозначних за обсягом параграфа і висновок (1 сторінка);

• список використаних джерел розміщується після статті у порядку згадування або у алфавітному порядку.

Завантажити умови публікації у PDF-форматі
Загрузить условияи публикации в PDF-формате
Download publication requirements in PDF
 

У разі виникнення будь-яких питань, а також стосовно друку, оплати, розсилки або участі в колективній монографії звертайтеся до контактної особи.

 

Контактна особа в Україні:
Шумилова Тетяна Дмитрівна,
молодший науковий співробітник
Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій
Телефон: +38 (093) 253-57-15
Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.